Geschiedenis

Toen onze voorzitster Marian Dekkers in 2011 voor de stichting ’Planet Hope’ de eerste keer in India op een basisschool les gaf, was ze getroffen door de slechte technische leesresultaten van de jonge kinderen. Kinderen van 7 en 8 jaar oud die in Standard 2 en 3 zaten, kregen een individuele leesbeurt en konden nog praktisch geen woord lezen. Marian ontdekte dat het leren lezen op de verkeerde manier werd aangeleerd.

Na gesprekken met leerkrachten, die vaak niet, of niet voldoende opgeleid waren, bleek dat zij het erg moeilijk vonden om dit over te brengen en zij gaven aan, behoefte te hebben aan begeleiding hierin.

Door het gemis aan didactische kennis en onderwijsleermiddelen bij de lokale leerkrachten werd de hele dag door het ABC opgedreund, en kinderen moesten van daaruit maar zien dat ze tot lezen kwamen, wat de meeste kinderen uiteraard niet lukte.

Doordat veel kinderen niet tot het basaal goed lezen komen, komen zij ook niet toe aan het leesbegip. Veel kinderen haakten halverwege de basisschool af, omdat ze de lessen niet meer konden volgen. 

Dit had dus tot gevolg dat veel kinderen in het grijze gebied van ‘straatkinderen’ terecht kwamen of mee moesten gaan werken om in het gezinsinkomen te voorzien.

Wanneer er geïnvesteerd wordt in beter leesonderwijs aan de basis, kunnen we het probleem van ‘drop-outs’,
wat speelt in veel ontwikkelingslanden, voorkomen.

Andere kinderen in hogere groepen waren erg gemotiveerd om te leren en gingen de teksten dan maar uit hun hoofd leren, zonder te begrijpen wát ze lazen. Ook was het niveau waarop Engels gesproken werd, in alle groepen erg laag.

Marian vond dit schrikbarend om te zien, temeer omdat later bleek dat bij andere scholen in India hetzelfde probleem speelde. Zij is diverse keren terug gegaan naar India en heeft deze leerkrachten gecoacht.

Op verzoek van lokale leerkrachten in India heeft zij toen twee methodes geschreven, waardoor de leerkrachten een leidraad hadden en de kinderen lesstof, met oplopende moeilijkheidsgraad betreffende het Engels leren lezen.

In 2018 en 2019 heeft zij twee trainingen gegeven aan 40 leerkrachten van basisscholen in Bangalore, India. Leerkrachten waren erg enthousiast, wat haar geïnspireerd heeft om deze stichting op te zetten, zodat meer kinderen en leerkrachten, waar ook ter wereld, kunnen profiteren van deze methodes. 

De stichting ‘The Key of Education’ is opgericht in 2021.