Schoolproject Gambia

Diana, Julie, Nicole en Nienke zijn naar het vissersplaatsje Tanji gegaan en hebben Engelse les gegeven op de Tanji Lower Basic School en de Life Nursery School. De ouders van deze kinderen werken in de visserij en hebben een schamel inkomen.

Ook zitten er op deze scholen veel voormalige straatkinderen. Volgens schoolleider Mr. Gibba, haakte ruim 40 % van de schoolkinderen halverwege de basisschool af, omdat ze de lessen niet meer kunnen volgen. Mr. Bojang en Mr. Gibba zien een enorme verbetering in de leesvaardigheid bij hun kinderen en hebben met trots de primeur om als eerste het certificaat ‘KEY-school’ in ontvangst te nemen. Ze zijn erg blij met de verbetering in leesvaardigheid van hun leerlingen.

Schoolproject Oeganda

In December 2021 zijn Joppe en Rosalie les gaan geven op de Kayjenje Primary school te Uganda van Mr. Wilson. Een grote basisschool van 719 leerlingen en 20 leerkrachten. Veel schoolkinderen komen van erg arme families  en moeten vaak lang lopen om op school te komen. Daarom is er enkele jaren geleden   een tehuis gebouwd waar deze kinderen gedurende de schoolweek kunnen verblijven.


Mr. Wilson had van The Key of Education gehoord en mailde Marian dat hij graag met het concept van The Key wilde gaan werken.
Mr. Wilson zei tijdens de uitreiking van het certificaat: ‘Due lack of skills of our teachers our children have difficulties in reading and speaking English fluently and so later on in comprehension of stories. I have a good hope this method will change it.

Schoolproject Mexico

Kris en Stefanie Latruwe hebben zich ingezet voor voormalige straatkinderen van de stichting CUNICA te Oaxaca, Mexico. Omdat deze inheemse, van de Maya tribe, afstammende kinderen in Mexico geen geboortebewijs hebben en met hun ouders voorheen prullaria probeerden te verkopen aan toeristen heeft de Mexicaanse stichting Cunica zich over hun ontfermd en 4 klaslokalen ingericht.

Nu brengen elke dag de ouders hun kinderen, en krijgen zij ’s avonds een voedselpakket mee. Omdat er in  Oxaca veel Englstalige toeristen komen, hebben deze kinderen nu een beter toekomstperspectief omdat ze nu beter Engels leren spreken en lezen.

Schoolproject Tanzania

Dit particuliere Engels-Medium schooltje, genaamd Zyon School heeft een prachtig concept. Het is opgericht door een Tanzaniaans echtpaar (allebei leerkracht) die zich het lot aantrok van vele weeskinderen rondom Arusha. Deze wezen en kinderen uit omliggende dorpen krijgen gratis onderwijs.

Dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligster en leerkracht Sigrid Wevers is dit schoolproject een enorm succes geworden en heeft zij met trots het certificaat Key-school in juni 2022 uitgereikt aan Zyon-school.

Bovendien heeft Sigrid een leerkrachten training gegeven aan een grote basisschool in Arusha, die nu ook op de lijst staat en graag lesmaterialen en vrijwilligers wil ontvangen.

Schoolproject Ghana

Juf Heleen en Silken zijn in maart 2022 voor twee maanden naar Ghana gegaan om daar les te geven en leerkrachten te coachen aan de Compassion4Kids school van Mr. Emmanuel in Adawso, nabij Koforidua.

Ook Mr. Emmanuel had van The Key gehoord en schreef in zijn mail: ‘This is something we have been looking long for, for a long, long time’. Hij was erg enthousiast en kon niet wachten om te starten. Op zijn vraag of de methode voldeed aan zijn verwachtingen zegt hij:’ It is wonderful. We are working with the method a few months and I can see big changes now in reading English.

Marian en Heleen gaan in december 2022 weer naar Adawso te Ghana om een tweedaagse leerkrachtentraining te geven. Mr. Emmanuel is zo enthousiast en heeft aan de scholen in zijn omgeving vertelt wat een impact The Key had op zijn onderwijs aan de laagste groepen van de basisschool, dat hij een tweedaagse leerkrachtentraining georganiseerd heeft op zijn school te Adawso.

Veertig leerkrachten hebben zich al ingeschreven en volgens Mr Emmanuel zullen dat er tegen die tijd nog meer zijn.

 

 

Schoolproject Nepal

In september en oktober 2022 zijn Katja Callaert en Karin van den Bosch richting Nepal vertrokken om les te gaan geven aan de Baljyoti School te Kathmandu. Terwijl Karin lesgaf aan de kleutergroep en juf Rajani begeleidde, deed Katja dit in Grade 1. Voorheen werd op deze school het ABC aangeleerd om de kinderen Engels te leren lezen, wat zoals bij zoveel scholen niet werkte.

Toen Katja en Karin over het basisconcept van The Key vertelde, namelijk dat niet de naam van de letters, maar de fonetische klanken aangeleerd moesten worden, begreep juf Salina wat ze al die tijd verkeerd had gedaan en waarom haar kinderen geen vorderingen maakten in het leesproces. Juf Salina werd een super enthousiaste juf en ziet het belang in van The Key om haar kinderen Engels te leren lezen.

Een zeer geslaagd project dus, aldus de vrijwilligers.

Dit project is gefinancierd door BKV Breda Roland Rasenberg

Schoolproject Thailand

Pas afgestudeerd als Engelstalig Letterkundige, vertrok Nikki Barree naar Thailand. Zij heeft in de maanden december 2022 en januari 2023 de methodes van The Key geïntroduceerd en geïmplementeerd in de Ban Nong Kung School te Udon-Thani.

Dit is een zeer armoedig gebied in Noord-Thailand. De meeste kinderen op de school zijn wezen en wonen bij hun grootouders of andere familieleden, waarvan er veel gevlucht waren uit Tibet toen het door China bezet werd.

Nikki heeft zowel op Preschool als op Grade 1 les gegeven en heeft zich erg ingespannen om de 4 leerkrachten hierin te begeleiden.
Al na enkele weken wilden de leerkrachten zelf de lessen geven en met wat goede ondersteuning ging dit wonderbaarlijk goed.

Dit project is eind januari 2023 naar alle tevredenheid afgerond.

Dit project is gefinancierd door BKV Breda Roland Rasenberg

Schoolproject Zambia

Leerkrachten van de Jazeera School te Kabwe, en van Hollympus, Lusaka, Zambia hadden deelgenomen aan de leerkrachtentraining in Zuid-Afrika. Ze gaven toen al aan het op prijs te stellen wanneer zij extra op school begeleid konden worden in het implementeren van de methodes van The Key.

Coördinator Muhau Mwanza heeft daarna er voor gezorgd dat de methodes en educatieve materialen bij deze scholen bezorgd werden en vrijwilliger Christophe van Bellegen is na een intensieve training naar deze scholen vertrokken om de leerkrachten te begeleiden met het implementeren van de methodes.

Dit project is gefinancierd door Rotary Etten-Leur Reg Nelemans

Schoolproject Zuid-Afrika

Frans Smulders heeft het op zich genomen om de scholen in Zuid-Afrika extra te begeleiden. Aan de hand van een inventarisatielijst kon gecheckt worden waar nog problemen waren.

Ook zijn de volgende scholen voorzien van de methodes en materialen van The Key: Valley Vieuw School, Hope School, Refugee Children Soweto, Sun Flower School en Hope of Victims.

Ook heeft hij Muhau Mwanza begleid in het opzetten van haar pas geopende Key-school, genaamd HOPE…., waar veel kinderen zitten uit Soweto.

Dit project is gefinancierd door HOMICO, Hoeven

Schoolproject Bali, Indonesië

Nadat Engelstalig letterkundige Céline van der Lienden een tweedaagse training had gehad in de methodes van The Key of Education is zij in januari 2023 afgereisd naar het plaatsje Lovina te Bali, Indonesië, om daar op de Anturanschool voor twee maanden Engelse les te geven en lokale leerkrachten te trainen.


De Anturanschool is een overheidsschool en de kinderen zijn afkomstig uit de
arme milieus. De ouders zijn vaak ambachtslieden die maar net genoeg verdienen om rond te komen. Omdat toerisme op Bali een goede inkomstenbron is, is het belangrijk dat de kinderen Engels leren en vooral goed 
Engels leren spreken. Hoewel de leerkrachten maar zeer basic Engels spraken,
waren ze toch enorm leergierig. Bovendien wilde Lusi (het schoolhoofd die goed Engels sprak) steeds bij de lessen aanwezig zijn, uit nieuwsgierigheid en
om eventueel te vertalen.

Schoolproject India

Rose Bruijne Wiltschut en Frans Smulders hebben twee dagen de trainingen van The Key gevolgd en zijn in Januari 2023 naar Tutticorin, in Tamil-Nadu gegaan om daar les te gaan geven aan de St. Maryschool. De meeste kinderen van deze school komen van economisch achtergestelde families. Hun ouders zijn Dalit en werken in de bouw voor een dagloon.

Voor Frans Smulders was dit een doorlopend project. Vanuit Johannesburg, Zuid-Afrika was hij meteen doorgereisd naar India, waar hij Engelse les ging geven aan de kinderen van Preschool, terwijl Rose Grade 1 onder haar hoede nam. Mrs Rheenu (het schoolhoofd) besloot om na het vertrek van Rose en Frans de beide methodes te implementeren in het schoolconcept.


Missie geslaagd dus, mooier kan niet!
 Alle leerkrachten van deze school zijn inmiddels ook getraind in het werken met The Key. Ook deze school mag zich KEY-school noemen en heeft het certificaat ontvangen!

Schoolproject Kenia

Op 14 km van hoofdstad Nairobi, in de provincie Kiambu, ligt de basisschool
Membley Baptist School, geleid door Mr Geofrey Awiti.


Dit contact is tot stand gekomen via Eva Wachira, lerares op deze school. 
Zij had van onze coördinator Muhau Mwanza van The Key gehoord
 Willem Koning, wilde graag dit vrijwilligerswerk gaan doen en heeft de trainingsdagen gevolgd. Enkele leerkrachten hadden van Marian de training vorig jaar al online gekregen en ze waren het als Pilot in aan het voeren in de klassen, maar ze wilden toch nog graag extra begeleiding hierin.


Willem heeft van 23 januari t/m 9 maart op deze school op deze school les gegeven en de leerkrachten extra begeleid. Al na enkele weken kwam de 
hoofdonderwijzer vertellen dat ze vond dat de leerlingen in Grade 1 zo goed vooruit gingen met lezen, dus het begon al snel zijn vruchten af te werpen.
Ook in LKG en UKG waren de leerkrachten al heel snel de lessen van Part 1 zelfstandig aan het doen. In Willem’s woorden: ‘Ik ben zo trots op de leraressen
 van LKG en UKG’. Ook deze school krijgt het certificaat KEY-School.

Schoolproject Cambodja


In Cambodja vindt het onderwijs plaats in de nationale taal: het Khmer.
Pas in het Middelbaar Onderwijs staat het vak Engels op het rooster.
Dit is vanuit de overheid zo geregeld, maar neemt niet weg dat veel ouders het belang zien van het op jonge leeftijd spreken van Engels. Vandaar dat leerkracht
Chheak in Siem Reap een school heeft gebouwd, de Community School of Hope. Hier kunnen ouders, die het belang van goed Engelstalig onderwijs onderschrijven, hun kinderen elke dag naartoe doen, om extra Engelse lessen te krijgen, wanneer de reguliere school uit is.


De kinderen die hier elke dag komen leven onder de armoedegrens.
Zeker in een toeristische plaats als Siem Reap, nabij het Angkor Wat complex,
vergroot dit hun kansen op een goede toekomst.

Vrijwilliger Guy Jansen, notaris in Leuven in het dagelijks leven, wilde graag deze uitdaging aangaan en heeft in Januari en Februari 2024 hier Engelse les gegeven.

Schoolproject Guatemala

De Pachanay School ligt in het toeristische plaatsje San Pedro aan het 
meer van Atítlan. Het is een school met totaal 125 kinderen.
Hoewel er steeds meer, veelal Amerikaanse toeristen, komen in dit gebied 
profiteren nog maar weinig lokale mensen van de welvaart die dit met zich mee kan brengen.Wel is er veel beweging in, en is het toerisme echt wel in opkomst.
Daarom hebben kinderen die Engels leren spreken en lezen meer kansen op een goede toekomst.

Vrijwilligster Lisette van der Spoel, die behalve goed Engels ook Spaans spreekt, wilde de uitdaging aangaan om in San Pedro een Schoolproject van The Key op te zetten. In het dagelijks leven is zij ook juf en werkt zij met kinderen uit Oekraïne.

Het vak Engels is dus ook praktisch nieuw voor de kinderen van deze school.
Leerkracht Rafaël sprak Engels op een voldoende niveau om de werkwijze van The Key aan over te dragen.


Aan het eind van de periode werd afgesproken dat het vak Engels voortaan,
sowieso voor deze groepen, op het rooster gezet gaat worden.


Schoolproject Peru

Niños del Arco Iris is een geweldige school, opgezet door de Nederlandse Helena van Engelen. In 2000 vertrok zij naar Peru om “iets terug te geven aan het leven”. In Urubamba bouwde Helena een centrum voor kinderen uit de hooggelegen dorpen. Sindsdien vonden bijna 1.700 kinderen een thuis. Een thuis waar ze in liefde, veiligheid en gezondheid kunnen leven, leren en tot bloei komen. Bij Niños del Arco Iris vinden verwaarloosde kinderen in Peru een thuis. In de Heilige Vallei van Cusco krijgen deze kinderen dagelijks onderwijs.


Vrijwilligster Diana Vos heeft 2 maanden les gegeven op deze school.
Samen met leerkracht Pilar is dit een groot succes geworden. Aan het einde van het project is besloten de lessen van The Key of Education voor het volgende schooljaar (startend in februari 2023) niet alleen dagelijks in te plannen in het lesrooster voor Nursery 3 en Grade 1, maar ook voor de hogere klassen. Op deze manier wil de schoolleiding proberen ook de beheersing van de Engelse taal bij de oudere kinderen te bevorderen.