Hoe werken wij?

Vrijwilligers kunnen zich bij onze stichting aanmelden en na een intake, waarbij vooral gekeken wordt of iemand goed gemotiveerd is en redelijk Engels spreekt, volgen zij een tweedaagse training in de didactiek en lesstof van ‘The Key of Education’.

Vrijwilligers worden tevens gedurende deze twee dagen praktisch getraind in de werkvorm co-teaching.

Na deze training gaan gecertificeerde vrijwilligers naar één van de scholen van het ontwikkelingsland waar wij mee samenwerken. De vrijwilligers gaan daar de lokale leerkrachten van de onderbouw (Preschool en Standard 1) trainen en begeleiden in de methode, waarbij de werkvorm co-teaching wordt ingezet.

De vrijwilligers gaan twee maanden les geven op deze school en de leerkrachten trainen. Wanneer de vrijwilligers vertrokken zijn, is het de bedoeling dat de lokale leerkrachten goed uit de voeten kunnen met de methodes van The Key.
Na ongeveer twee maanden stuurt de schoolleider dan ook een videofilmpje op, waarna zo’n school een certificaat kan
ontvangen en een ‘Key-School’ wordt. Als ‘reward’ ontvangen zij een koffer met Engelstalige leesboeken als aanvulling op de schoolbibliotheek.

Daarna gaat de stichting zich richten op nieuwe scholen die een samenwerking aan willen gaan.