Leren lezen en armoedebestrijding

Veel grote wereldproblemen zijn terug te voeren naar één oplossing: educatie.

Het basisfundament van educatie is het goed leren lezen op jonge leeftijd. Deze vaardigheid is bepalend voor de toekomst van het kind. Wanneer een kind niet goed kan lezen en in Grade 5 zit, zal hij moeite hebben zijn school af te ronden, omdat hij moeilijkere teksten niet begrijpt.

‘The Key of Education’ vindt dat alle kinderen gelijke kansen moeten hebben en zet zich in voor goed leesonderwijs voor alle kinderen waar ook ter wereld.

Bij scholen die werken met ‘The Key of Education’ leren kinderen om 2 tot 3 keer zo snel te lezen en met 80% meer leesbegrip.

Eerst komt immers het goed kunnen lezen…….en dan het leren!