Contact

Statutair is vastgelegd dat de bestuurders geen beloning genieten voor hun werkzaamheden. Er bestaat wel recht op onkostenvergoeding van door hen in functie gemaakte kosten.