Missie

Wij vinden dat alle kinderen waar ook ter wereld recht hebben op goed onderwijs. Stichting ‘The Key of Education’ wil dat alle voorwaarden aanwezig zijn om kinderen onderwijs te laten volgen. 

Onderwijs staat aan de basis van een samenleving en geletterdheid is een voorwaarde om meer kansen te krijgen in een samenleving.

Daarom geloven wij als stichting in de kracht van fysieke kennisoverdracht in de module van ‘train the teacher’ waarbij observeren, co-teaching en evalueren en daadwerkelijk samen als leerkrachten voor de klas ‘oefenen’, heel effectief is.

Dit kan volgen ons op een manier waarbij geïnvesteerd moet worden in kennisoverdracht van leerkracht op leerkracht, waarbij heel praktisch in didactische vaardigheden geoefend wordt en een goede methode onmisbaar is.

Doordat de vrijwilliger/leerkracht de lokale leerkracht twee maanden lang begeleidt/ instrueert in de vorm van co-teaching met de methode ‘The Key of Education’, kunnen we werken aan onderwijsverbetering in de laagste klassen van de basisschool die blijvend is.

Zo krijgen we continuïteit en een werkelijke kwaliteitsverbetering op een school en zijn wij bezig met duurzaam vrijwilligerswerk.

Hierin onderscheiden wij ons van andere organisaties.

Wij geloven dat de kracht van verandering zit in het begeleiden en trainen van de lokale leerkracht en dat we hierdoor de meest duurzame verbetering van onderwijs kunnen krijgen.

Visie

Wij hebben als visie dat het niet veel zin heeft, hoe lief en goedbedoeld het ook is, om als vrijwilliger in een ontwikkelingsland wat ‘losse’ Engelse lesjes te geven. Hierbij is immers geen continuïteit en doorgaande lijn.

Vaak zie je dat er bijvoorbeeld wat lesjes over ‘kleuren’ of ‘cijfers’ gegeven worden, wat dan vaak weer herhaald wordt door volgende vrijwilligers.

In ontwikkelingslanden is op veel overheidsscholen een enorme behoefte aan het didactisch trainen van lokale leerkrachten in het aanvankelijk Engels leesonderwijs in Standard 1.

Het is dan ook belangrijk om de lokale leerkrachten in de Preschool te trainen in het geven van eenvoudige Engelse lesjes, waardoor de woordenschat van de kinderen actief en receptief vergroot wordt en ze de leesvoorwaarden in het Engels beheersen wanneer ze naar Standard 1 gaan.

Wanneer kinderen in een andere taal (Engels) gaan leren lezen, moeten ze wel weten wat de begrippen (leesvoorwaarden) ‘links’ en ‘rechts’ inhouden en ‘boven’ en ‘beneden. Ook is het belangrijk dat de leeftijdsgroep van 4 tot 6 jarigen van Preschool al wat basis Engels spreekt, voordat ze beginnen aan het leesproces..

Dat is dan ook de reden dat veel ‘keywords’ van Part 1, weer terugkomen in ‘Part 2’. Hierdoor wordt er naast het beginnend technisch lezen, ook meteen gewerkt aan het leesbegrip.

Ons inziens kunnen we een goede kwaliteitsverbetering bereiken door ons te focussen op de lokale leerkrachten met een doorlopende methode en dezelfde werkvormen.

Wij willen de lokale leerkrachten laten ervaren dat de kracht om goed onderwijs te geven uit zichzelf kan komen en willen ze vanaf de zijlijn begeleiden via co-teaching.

Doel Ons doel is overal ter wereld KEY-schools opzetten voor kansarme kinderen door getrainde vrijwilligers twee
maanden les te laten geven en lokale leerkrachten te trainen.  Wanneer de vrijwilliger vertrokken is, stuurt de schoolleider na 2 maanden een filmpje op van een les, en kan de basisschool een gecertificeerde KEY-school worden. Als ‘reward’ ontvangen zij dan een koffer met Engelstalige leesboeken, geschikt voor de hele basisschool, omdat wij vinden dat het leesonderwijs niet stopt bij Grade 1. 
Deze KEY-School wordt een inspiratieschool voor basisscholen uit de omgeving.