The Key of Education (Part 2)

Deze methode is voor de beginnende lezertjes van Standard 1. Veel woordjes die al bekend zijn van de vorige methode van Preschool, worden nu herhaald, maar nu om te lezen. Ik heb speciale aandacht gegeven aan de lesopbouw van makkelijk naar moeilijk en per maand wordt er een leesmoeilijkheid behandeld.

Meestal bestaat dat uit het trainen van ‘phonics’ of letterclusters, die zoveel voorkomen in de Engelse taal.

Elke dag wordt er aandacht besteed aan het inoefenen van woordrijtjes en teksten, waarbij ook veel aandacht wordt gegeven aan het leesbegrip. Naast het lezen wordt er elke dag het schrijven geoefend.

Co-teaching: Dit is een werkvorm waarbij de leerkracht naast de leerkracht in de klas gaat staan en de lokale leerkracht begeleidt, ondersteunt waar nodig…

"Give a man a fish and you'll feed him for a day.
Teach a man to fish and you'll feed him for a lifetime..."