Wat kunt U doen?

Vindt U ook dat elk kind recht heeft op goed leesonderwijs en wilt U graag helpen?
Dat kan op twee manieren: financieel of als vrijwilliger.

 

Financieel

Door een donatie te doen, kunnen wij de onderwijsleermiddelen, lessen, methodes en werkbladen van The Key laten dupliceren en verduurzamen voor scholen in ontwikkelingslanden.
Deze materialen zijn voor 3 leerjaren, en jaar na jaar te gebruiken.

Ook kan Marian, op uitnodiging van schoolleiders,  trainingsdagen gaan geven aan lokale leerkrachten in deze ontwikkelingslanden over de didactiek en lessen van de methodes van ‘The Key of Education’.  Hierbij geldt dat er minimum 30 leerkrachten aanwezig moeten zijn.

U kunt doneren op rek.nr.: NL 30 RABO 0365 7994 16
t.n.v. The Key of Education

Ook helpen we scholen met het aanschaffen van leermiddelen en boeken voor de schoolbibliotheek, want het leesproces moet in de hogere groepen van de basisschool adequaat door kunnen gaan. Wanneer het project op een school is afgerond, reserveren wij overig geld voor overige scholen in de komende jaren.

Wij zijn geen vrijwilligersorganisatie en vrijwilligers betalen ook niets aan onze stichting.
Vrijwilligers betalen zélf hun ticket, accomodatie en verdere onkosten.
Wél geven wij de vrijwilligers een gratis tweedaagse training en proberen wij een low-budget accomodatie te regelen met
de lokale school. Het spreekt voor zich dat wij de vrijwilligers blijven monitoren tijdens hun verblijf.

Wilt U een donatie doen of onze stichting op een andere manier steunen, stuur dan een mailtje naar info@thekeyofeducation.nl.

 

Vrijwilliger

Wil je graag je steentje bijdragen aan een betere wereld met gelijke kansen voor ieder kind, ben je gemotiveerd geraakt door ‘The Key of Education’ en wil je als vrijwilliger minimaal 2 maanden les gaan geven op een basisschool in een ontwikkelingsland, geef je dan op voor onze intake.

Wij onderscheiden ons van andere organisaties doordat je bij ons geen extra administratiekosten hoeft te betalen voor je vrijwilligerswerk, alleen je accomodatie en verblijf natuurlijk. Wél verwachten wij, dat je gemotiveerd bent om met ‘The Key’ te gaan werken en bereid bent om naast het volgen van de tweedaagse training, de bijbehorende onderwijsleermiddelen te printen, knippen, lamineren en te selecteren in mappen.

Je dient zelf voor accomodatie en transfer te zorgen. Wel kunnen wij je helpen aan betrouwbare en betaalbare adressen voor je accomodatie en transfer die reële prijzen vragen voor je verblijf.

Stuur bij belangstelling een mailtje naar info@thekeyofeducation.nl.

 

Bestuur

Voorzitter: M. Dekkers (leerkracht en coach, auteur van ‘The Key of Education’)

Secretaris: A. Windmeijer

Penningmeester: A. van der Maarel

C. Dekkers (leerkracht)

S. Wevers (leerkracht)

Comité van Aanbeveling:
Dr. A.F.M. Villanueva, docente Engels
Drs. Spekman, docent Engels
Drs. A. Rasenberg (voormalig onderwijsadviseur en auteur van taal- en leesmethodes)
Diana Vos, Accountant
Rose Bruijne Wildschut, Managing Consulting
Nicole Dane, Coördinator The Key India

Contact: info@thekeyofeducation.nl