Wat kunt U doen?

Vindt U ook dat elk kind recht heeft op goed leesonderwijs en wilt U graag helpen?
Dat kan op twee manieren: financieel of als vrijwilliger.

Financieel

Door een donatie te doen, kunnen wij meubels en onderwijsleermiddelen aanschaffen voor scholen in ontwikkelingslanden. Ook kunnen wij onze getrainde vrijwilligers lokale leerkrachten laten trainen met de methode ‘The Key of Education’, waardoor beter leesonderwijs mogelijk wordt voor ieder kind.

U kunt doneren op rek.nr.: NL 30 RABO 0365 7994 16  t.n.v. The Key of Education

Met uw financiële bijdrage worden meubels en onderwijsleermiddelen aangeschaft en nieuwe boeken van de methode gekocht . 

Ook helpen we scholen met het aanschaffen van leermiddelen en boeken voor de schoolbibliotheek, want het leesproces moet in de hogere groepen van de basisschool adequaat door kunnen gaan. Wanneer het project op een school is afgerond, reserveren wij overig geld voor overige scholen in de komende jaren.

Wij zijn geen vrijwilligersorganisatie en vrijwilligers betalen ook niets aan onze stichting. Wél begeleiden wij de vrijwilligers in het lesgeven door middel van een tweedaagse training vóór vertrek en monitoren tijdens het lesgeven in het buitenland.

Wilt U een donatie doen of onze stichting op een andere manier steunen, stuur dan een mailtje naar info@thekeyofeducation.nl.

Vrijwilliger

Wil je graag je steentje bijdragen aan een betere wereld met gelijke kansen voor ieder kind, ben je gemotiveerd geraakt door ‘The Key of Education’ en wil je als vrijwilliger minimaal 3 maanden les gaan geven op een basisschool in een ontwikkelingsland, geef je dan op voor onze intake.

Wij onderscheiden ons van andere organisaties doordat je bij ons geen extra administratiekosten hoeft te betalen voor je vrijwilligerswerk, alleen je accomodatie en verblijf natuurlijk. Wél verwachten wij, dat je gemotiveerd bent om met ‘The Key’ te gaan werken en bereid bent om naast het volgen van de tweedaagse training, de bijbehorende onderwijsleermiddelen te printen, knippen, lamineren en te selecteren in mappen.

Je dient zelf voor accomodatie en transfer te zorgen. Wel kunnen wij je helpen aan betrouwbare en betaalbare adressen voor je accomodatie en transfer die reële prijzen vragen voor je verblijf.

Stuur bij belangstelling een mailtje naar info@thekeyofeducation.nl.

Bestuur

Voorzitter: M. Dekkers (leerkracht en coach, auteur van ‘The Key of Education’)

Secretaris: A. Windmeijer

Penningmeester: A. van der Maarel

C. Dekkers (leerkracht)

Drs. A. Rasenberg (voormalig onderwijsadviseur en auteur van taal- en leesmethodes)

Comité van Aanbeveling:
Dr. A.F.M. Villanueva, docente Engels
Drs. Spekman, docent Engels
Drs. A. Rasenberg (voormalig onderwijsadviseur en auteur van taal- en leesmethodes)

Contact: info@thekeyofeducation.nl