Verslag Leerkrachten training Ghana

Nadat The Compassion4Kids school in Adawso, Ghana in 2022 een KEY-school was geworden, nam schoolleider Emmanuel Nkrumah contact op met Marian. 
Hij was verbaasd en ook heel enthousiast dat de Engelse leesvaardigheid en Engels spreken op zijn school sinds de methodes van The Key geïmplementeerd waren, zo vooruit gegaan waren en hij had het plan opgevat om samen met Marian een leerkrachtentraining te organiseren, waardoor uiteindelijk meer scholen en leraren met The Key konden gaan werken. Er zouden sowieso 70 leerkrachten aanwezig zijn.Uiteindelijk is dit het doel van The Key of Education: ‘zoveel mogelijk leerkrachten bereiken’, dus Marian stemde hiermee in.In Ghana is het namelijk zo dat overheidsscholen kwalitatief erg slecht zijn.


Daardoor besloot hij 10 jaar geleden, als gedreven, idealistische leraar een privéschool op te richten voor de allerarmsten. Hij had al een netwerk opgebouwd met diverse hulporganisaties uit Europese landen en kon zodoende starten met het bouwen van zijn school. Zijn inkomsten, zoals de salarissen voor leerkrachten, haalde hij uit het schoolgeld wat de middenklasse moest betalen. De allerarmsten hoefden hierdoor niets bij te dragen, waardoor deze kinderen toch naar school konden. Hij had enkele jaren geleden via een Nederlandse N.G.O van ‘The Key of Education’ gehoord
en stuurde Marian een bevlogen mail, waarin hij zei ‘een methode gevonden te hebben waarnaar hij al heel lang zocht’…..

De leerkrachtentrainingen op 22 en 23 Februari te Koforidua

Als voorbereiding op de trainingen sprak Mr Emmanuel zijn netwerk aan en hing posters op in Accra en omgeving. 
De eerste en tweede dag kwamen in Koforidua in het district Akropong, gelegen meer in het binnenland van Ghana, waar ook de school van Mr Emmanuel is, 56 leerkrachten bijeen.


Als eerste begon Marian met een Power Point met uitleg over The Key, haar methodes, de taalontwikkeling bij jonge kinderen en het aanleren van een tweede taal naast de moedertaal. Tussendoor werd in kleine groepjes de didactische vaardigheden getraind en konden vragen beantwoord worden.

In groepjes van acht vonden de workshops
plaats. Waarbij de leerkrachten een map
kregen met daarin een lesopdracht en bijbehorende materialen. Zo konden zij ervaren wat The Key Part inhield en wat het betekende om interactief samen te werken.
 Deze coöperatieve manier van werken
was nieuw voor hen. En na afloop vertelden ze dat enthousiast dat ze er naar uitkeken om met de methode te gaan werken.

Op woensdag 23 Februari 2023 vond de tweede trainingsdag plaats.
 Deze stond in het teken van The Key of Education Part 2, ofwel het Engels leren lezen met ‘phonics’ voor jonge kinderen van Grade 1.
Wat hier natuurlijk aan ten grondslag ligt is het fonetisch correct uitspreken van de klanken. In veel landen in Afrika en Azië leren ze alleen het ABC aan, 
maar kinderen kunnen met de namen van het ABC niet tot lezen komen.
 Ik start dan ook altijd met een voorbeeldwoord als ‘PAN’, als ik dat woord aanleer met namen van de letters lees ik: pie-ee-en….
Leer ik dat woord aan met de fonetisch correcte klanken dan lees ik:
 puh-eh- nnn…..PAN.
Voor veel leerkrachten is dit een AHA-Erlebnis, een ‘eye-opener’ dus…

Ik begon met de uitleg, opbouw en structuur van de methode, die eigenlijk elke
maand hetzelfde is, waardoor de methode handig is in gebruik.
 De eerste twee maanden kwamen de CVC woorden aan bod.


  • Wat zijn CVC-woorden?
  • Hoe bied ik deze aan ?

  • Welke educatieve hulpmiddelen heb ik hierbij nodig? (woordstroken)
  • Waarom laat ik in de tweede maand het visuele aspect achterwege en
 richt de methode zich meer op het auditief luisteren naar de goede klank?

  • Wat zijn Blendings?

  • Welke Blendings zijn er in de Engelse taal ?

  • Hoe leer je jonge kinderen het correct lezen van Blendings ?

  • Hoe leer je kinderen het lezen van woorden met ‘magic vowel and silent -e’?
  • Welke woorden horen bij deze categorie?
 

Leerkrachtentraining in Accra - Vrijdag 24 februari

Op deze trainingsdagen waren 156 mensen aanwezig. Er hadden zich 
er zelfs meer aangemeld, maar dit was door de ruimte niet mogelijk.

Ook hier werkte ik weer afwisselend met uitleg aan de hele groep en 
workshops, waardoor ze het geleerde meteen in de praktijk konden
brengen en hun feed-back terug konden koppelen aan mij, wanneer
we de leerstrategieën in de grote groep bespraken.

Na de groepsuitleg van maand 4, speelde één leerkracht de rol van leerkracht
en waren de andere zeven leerkrachten weer even kinderen.
 Degene die de rol van leerkracht speelde ging aan zijn groep uitleggen hoe je
woorden met een ‘magic vowel and silent -e’ moest lezen.
 Dit zijn woorden als: gape, late, rose…etc. Deze kunnen aangeleerd worden
met een speciale didactische techniek waardoor het voor kinderen gemakkelijker wordt om ze te lezen. Op deze manier werd de hele methode
behandeld. Eerst de algemene uitleg en daarna het oefenen en het geleerde
in de praktijk brengen in kleine groepjes.

Terugblik

Ik heb in drie dagen tijd 156 leerkrachten getraind en kijk daar met zeer veel voldoening op terug! De feed-back die ik kreeg was enorm positief en alle
scholen en leerkrachten gaan de methodes implementeren in hun Timetable.


Mr. Emmanuel heeft van mij toestemming gekregen om ook leerkrachtentrainingen te gaan geven in heel Ghana. En omdat hij zo’n groot netwerk in Ghana heeft, gaat dit ook zeker lukken. 
In Accra werden leerkrachten zelfs zo enthousiast, dat ze bij de wisseling van het workshop circuit zelfs enthousiast Afrikaanse liederen begonnen te zingen,
die volgens Mr Emmanuel betekende: ‘geef mij iets nieuws, ik wil meer leren’.


Al met al een zeer geslaagde training!
 Onze dank naar B.K.V. en Roland Rasenberg is dan ook enorm groot. 

Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest!